Czwartek, 19 września 2019 r.
18:00
Rejestracja uczestników
19:00
Uroczysta Kolacja
Piątek, 20 Września 2019 r.
08:00-09:00
Rejestracja uczestników
09:00
Otwarcie Konferencji. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników
09:15
„ Chirurgia wspomagana robotowo – przyszłość medycyny ?” dr n. med. Błażej Nowakowski, WCO, Poznań  
Następnie  w trakcie dalszych wykładów bezpośrednia transmisja operacji  wspomaganej robotowo z Sali operacyjnej.
09:45
Firma
10:00
„ Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny – robot Da Vinci w Wielkopolskim Centrum Onkologii. ”    mgr Elżbieta Jadwiga Nowak, mgr Beata Rybka, Centralny Blok   Operacyjny WCO, Poznań      
10:30
Firma
10:45
 „Rola pielęgniarki anestozjologicznej w zabiegach operacyjnych wspomaganych robotowo - robotem Da Vinci Xi” , mgr Katarzyna Kabacińska, mgr Małgorzata Spadło, Centralny Blok Operacyjny WCO, Poznań
11:15
Firma
11:30
„Nowoczesne kształcenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego – Uniwersyteckie Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu”, mgr Beata Bożek – Belzer, Szpital Miejski im. F. Raszei, Poznań
11:45-12:30
Przerwa kawowa
12:30
„ Rekonstrukcja twarzoczaszki w technice mikrochirurgicznej pop resekcjach guzów nowotworowych” mgr Barbara Owcorz, Instytut Onkologii, Gliwice
13:00
Firma
13:15
„ Rekonstrukcje piersi wolnymi płatami połączone z transferem węzła chłonnego. Nowe metody leczenia obrzęku limfatycznego” mgr Irena Kańtoch , Instytut Onkologii, Gliwice
13:45
Firma
14:00
„Leczenie przetok na szyi u pacjentów po rozległych zabiegach resekcyjno - rekonstrukcyjnych regionu głowy i szyi." mgr Ewa Watoła, Instytut Onkologii, Gliwice
14:30
Firma
14:45
Zakończenie konferencji
15:00
Obiad