Organizator

Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zespół Pielęgniarek
Operacyjnych Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu


 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

 


Patronat Honorowy

 

Dyrektor
Wielkopolskiego
Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Julian Malicki

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu


 

 

Patronat Medialny

           
 

Komitet Organizacyjny:  

  
Przewodnicząca:
Anna Czapla

Wiceprzewodniczący:
Jolanta Plens-Gałąska
Bartosz Kasznia


Członkowie:

Joanna Borzęcka
Ewa Zamojska-Kościów
Anna Nagadowska
Barbara Dąbrowska
Danuta Siemiątkowska
Izabela Szwed
 

Biuro Organizacyjne:
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

kpowo@o2.pl

Małgorzata Romanowska
Event Manager, tel. 884 626 626

Bartosz Kasznia
Prezes Zarządu, tel. 691 460 809