Zasady udziału w konferencji w kontekście reżimu sanitarnego związanego z COVID-19


1. Każdy z uczestników konferencji jest zobowiązany do:
* wypełnienia ankiety informacyjnej przed rozpoczęciem konferencji;
* zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą itp.;
* obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z sali wykładowej;
* ustawiania się z zachowaniem dystansu 1,5 metrów względem pozostałych uczestników;
* zajmowania miejsc siedzących naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.

2. Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczenie środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

3. Przed wejściem na salę konferencyjną będzie badana temperatura (bezdotykowo)

4. Recepcja konferencyjna będzie świadczyć pomoc uczestnikom wyłącznie w niezbędnym zakresie:
* personel obsługujący konferencję będzie wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk etc.).
* identyfikatory będą odpowiednio wcześnie przygotowane, zdezynfekowane i zapakowane w osobne woreczki strunowe.
* torby konferencyjne będą do indywidualnej dyspozycji uczestników

5. Prosimy aby płatność za konferencję była dokonywana przelewem (w bardzo wyjątkowych sytuacjach gotówką bądź kartą kredytową podczas konferencji)

W sytuacji wprowadzenia ograniczeń w dostępie do konferencji osób niezaszczepionych, Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia możliwości udziału w niej takiemu uczestnikowi.